top of page

pRIVACYBELEID

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wet) zijn alle Nederlandse bedrijven die  persoonsgegevens verwerken verplicht om dit te melden. Zowel dát persoonsgegevens worden verwerkt als om wélke gegevens het precies gaat. Ook wij als leverancier van mangohouten planken ontkomen hier niet aan!

 

Hieronder vindt u ons privacybeleid. Mocht u voor liever een pdf-format hebben, kunt u hier het document downloaden. De geldigheid van dit document komt te vervallen op het moment dat er wijzigingen in de inhoud plaatsvinden. Raadpleeg voor de meest recente versie ten allen tijden deze pagina! Dit is tevens de enige geldende versie.

Over ons privacybeleid

BWHW geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BWHW. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Myonlinestore

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WEBHOSTING

WIX.com

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen van Wix.com/privacy.​
User Information
To provide you the Services, we must collect Personal Information relating to an identified or identifiable natural person (“Personal Information”). We collect Personal Information you provide us, from your use of the Services, and from other sources. Here are the types of Personal Information we collect about you:
 
Information you provide us
When you register for our Services, purchase and/or register domain names, use any of our Services; and/or when you contact us directly by any communication channel (e.g., Wix’s support tickets, emails), you may provide us Personal Information, such as name, email address, phone number, payment information (for Users with Paid Services), information you include in your communications with us and with other users on our platform, and Personal Information contained in scanned identification documents (such as an ID card, driver’s license, passport, or official company registration documents).
 
Information we collect when you use the Services
When you visit, download, and/or use any of our Services, we may collect aggregated usage Personal Information, such as Visitors’ and Users’ browsing and ‘click-stream’ activity on the Services, session heatmaps and scrolls, non-identifying Personal Information regarding the Visitor’s or User’s device, operating system, internet browser, screen resolution, language and keyboard settings, internet service provider, referring/exit pages, date/time stamps, etc.
 
Information we collect from other sources
We may receive Personal Information about you from third-party sources, such as i) security providers , fraud detection and prevention providers for example to help us screen out users associated with fraud, ii) social media platforms, when you log-in or sign-up using your social media account, we may receive Personal Information from that service (e.g., your username, basic profile Personal Information) and in some cases, we may collect Personal Information from lead enhancement companies which help us to improve our service offering; iii) advertising and marketing partners in order to monitor, manage and measure our ad campaigns.
 
Users of Users Personal Information
We may also collect Personal Information pertaining to visitors and users of our User’s websites or services (“Users-of-Users”), solely for and on our Users’ behalf (as further described in Section 6).
bottom of page