top of page

DISCLAIMER

Boys with Hardwood (Kamer van Koophandel: 80975747), hierna te noemen BWHW, verleent u hierbij toegang tot https://www.boyswithhardwood.com (‘de Website’) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BWHW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BWHW spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BWHW.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BWHW. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BWHW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BWHW en haar licentiegevers.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder licentie CC BY-NC-ND 4.0

bottom of page